loading...

خانواده و ازدواج

مباحثي در مورد خانواده و ازدواج

بازدید : 16
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

شب خواستگاري كم از صبح پادشاهي نيست! خواستگاري نقطه مهمترين تغيير در راه زندگـي است؛ مسيري كه خواهـد توانست همراه خوشبختي باشد يا نباشد. معلوم هست كه نمي توان انتظار داشت دو طرف در اين شب به شناختي دقيق و ضـروري از هم برسند ولي به هر حال برخـي اطلاعات را مي بايست همـان شب به دست آورد. برخـي وقتها خطـا هاي ناخواسته در شب خواستگاري خواهـد توانست سرنوشت دختر و پسري را تغيير دهد. توصيه هاي متخصصين ما را دربـاره پرسش هايي كه مي بايست بپرسيد يا نپرسيد، رفتارهايي كه مي بايست انجام دهيد يا ندهيد و حرف هايي كه مي بايست بزنيد يا نزنيد بخوانيد.

حرف كردن

در جلسه اول،هشت سۆال مشترك از طرف دختر و پسر مطرح مي گـردد وشش سۆال اختصاصي را خانـم از مـرد مي پرسد.

بهتر هست شـروع كننده گفت وگو پسر باشد،چون او دست نياز به سوي دختر گشوده مي باشد. هر سۆالي را كه پسر مي پرسد ،دختر به اختصار جـواب مي گويد و نظـر پسر را در همـان زمينه مي پرسد.

اگر مـرد به جاي طرح سۆال، در باره آرا و عقايد خود سخن گفت ، خانـم در نكات ي كه نظـر ويـژه يا مخالفي دارد، آن را بيان مي كند .

بنظـر من پرسشها مي بايست به گونه اي باشد كه فرايند خواستگاري با پرسشها زياد خسته كننده نشود . افراط و تفريط خطـا مي باشد. ضمناً در جلسه اول جاي هيچ تنشي نمي بـاشد . شما تنها مي نويسيد و پـس تجزيه و تحليل مي نماييد . و در جلسه دوم خواهيد توانست دربـاره سوالشان از ايشان توضيح بخواهيد .

هشت پرسش مشترك كه مـرد مطرح مي كند به شرح زيـر مي باشد:

۱- معرفي: شانس دارد خودتان را معرفي نماييد و دربـاره تعداد اعضاي خانواده و شغل والديـن محترم توضيح دهيد؟آيا والديـن (پدر يا مادر) مهـم شما مي باشند ؟(اين سۆال نبايستي در ازدواجهاي فاميلي و آشنا پرسيده شود.)

۲- اعتقادات: ميزان پايبندي و اعتقادات شما به مـوارد ديني چقدر است؟در اعتقادات ديني از مصاديقي كه خود به آن ها اعتقاد داريد، سۆال نماييد ؛از جمله واجبات(نماز،روزه،حج،خمس،زكات و…) ومستحبات(زيارت،محافل مذهبي و…) و مساله تقليد؛ چرا كه هريك به شكلي در زندگـي مشترك اثر گذار خواهد بود.

(نقش الگويي طرف بر فرزندان در نماز و روزه، موافقت و همراهي براي سفر حج،استفاده از در آمدي كه حقوق شرعي آن داده نشده ، اختلاف در فتواي مراجع تقليد و… از جمله اين آثار مي باشد. )

احتمالا عده اي بگويند اين سۆال براي اشخـاص متدين مي باشد. خير . اشخـاص غير متدين هم مي بايست پرسش كنند چون احتمالا عمل به اعتقادات طرف، پنج باشد . و اين خانـم پنجاه باشد . چنان چه پرسش نكنند بعدا برايشان مساله پيش مي آيد چون اختلاف زياد مي باشد.

۳- خط مشي كامل زندگـي : آيا مي خواهيد زندگـي خود را بر حسب دستورات دين استوار نماييد يا فرهنگ غرب يا سليقه فردي ؟( اين سوال، هم براي متدين و هم براي غير متدين مي بايست پرسيده گـردد .)

۴- ميزان پايبندي به ارزش هاي فرهنگي: مثل پوشش (كه اين پرسش مشترك هست ). شما در چه محافلي كمپانـي مي نماييد ؟ به پارتي و عروسي هاي آنچناني مي رويد يا خير ؟ آيا در محافل مذهبي كمپانـي مي نماييد ؟ نظـر تان دربـاره بهره گيري از فن آوري روز از جمله ماهواره چيست؟ (شما با مطرح كردن اين پرسشها مي خواهيد آگاه باشيد آيا به هفتاد درصد مي رسيد يا خير ؟)

۵- استقلال فكري: در زندگـي مشترك چقدر به نظـر ديگران از جمله والديـن و دوست ها تان ، ارزش مي دهيد ؟ شانس دارد بگويد من بدون اجازه مادرم آب نمي خورم يا در حد نياز و يا در حد مشاوره از ديگران بهره گيري مي كنم . (با اين سوال مي خوهيد به دهن بيني،وابستگي به پدر ومادر و دوست ها و اجازه دخالت به ديگران در زندگـي دست يابيد.)

۶- اهدف كامل زندگـي : هدف كامل و مهـم شما در زندگـي چيست؟(شانس دارد طرف شما به علم، ورزش، هنر و … علاقه بيشتر از حد داشته باشد وشما نقطه رو به روي وي باشيد.

۷- رابطه ات فاميلي: تا چه حد به رفت وآمد با دوست ها و نزديكان خود و نزديكان همسـر تان تمايل داريد؟ (مي خواهيد بفهميد كه از تيپ درونگرا هست يا برونگرا.وآيا در رابطه ات فاميلي و با دوست ها مجردي زياده روي مي كند يا نه. آيا همـه زندگـي خود را براي مهمـان بازي مي گذارد يا اصلا از مهماني خوشش نمي آيد ؟)

۸- رابطه ات اجتماعي: چنان چه همسـر آينده شما در محيط كار يا ميـان نزديكان يا نامحرمان با حفظ ضوابط شرعي و عرفي رابطه داشته باشد,چه مي نماييد ؟( خانمي هست كه بشدت از اينكه مـرد در محيطي كار مي كند كه ۴ تا خانـم در آنجا هست ، ناراحت مي باشد. اين مساله را اول حل نماييد . شما با طرح اين پرسش مي خواهيد به ميزان سخت گيري وي در اين زمينه پي ببريد)

سوالاتي كه در خواستگاري بايد پرسيده شود؟

• سوالهاي اختصاصي كه خانـم خواهـد توانست از مـرد بپرسدعبارتند از:
۱- شهرمحل سكونت: بنا داريد با همسـر آينده تان در كدام شهر زندگـي نماييد ؟(حتي دائم يا موقت بودن را پرسش نماييد . چون متاسفانه مسكوت گذاشته مي شود و پـس مساله ايجاد مي شود . )

۲- نوع سكونت: آيا مي خواهيد مستقل زندگـي نماييد يا مي خواهيد با والديـن خود محل سكونت مشترك داشته باشيد؟(در صورت تمايل به زندگـي با والديـن بايد معيـن گـردد كه چطور (در يك محله،يك مجتمع،يك آپارتمان،يك طبقه يا يك دستگاه) مي خواهد با آنان زندگـي نمايد .)

۳-جزئيات شغل: شما به چه كاري اشتغال داريد؟(وضعيت شغلي طرف مي بايست شفاف و روشن بيان گـردد و كامل گويي در اين مورد(بازار،واسطه گري، وزارت خارجه و…) ضـروري نيست؛چون در بازار اقسام شغلها؛ در كار واسطه گري اقسام واسطه ها وجود دارد. به عنوان مثال مي گويد در بازار كار مي كند . در بازار چه كارمي كند ؟ آيا مغازه دارد يا دلال هست ؟ دلال چه چيزي هست ؟ حالا يك زمان طرف الان كار ندارد براي مثال دانشجو هست يا هنرمند مي باشد. قطعا در مـورد شغل آينده اش پرسش نماييد . شغل آقـا با ارزش مي باشد. ببينيد شما خواهيد توانست با آن شغل كنار بيائيد . چون برخـي از شغل ها خصوصيت ويـژه دارد وهر خانمي نمي تواند با هر شغلي كه همسـر ش داشته باشد، كنار بيايد. براي مثال طرف مي خواهد هنر پيشه گـردد . اين شغل بسيار سخت مي باشد. براي مثال مي خواهند مشاور باشند يا شغل نظامي يا سياستمداري داشته باشد . يا مي خواهد روحاني باشد .چون هركس نميتواند با اين شغل ها كنار بيايد و روحيه ويژه اي مي خواهد .)

۴- تحصيل و اشتغال زن: آيا موافق مي باشيد كه همسـر آينده تان اشتغال داشته باشد يا به تحصيل خود ادامه بدهد؟

۵- كار هاي سياسي اجتماعي زن: آيا موافق مي باشيد كه همسـر آينده تان كار سياسي – اجتماعي داشته باشد و تا چه حد ؟

۶- سطح زندگـي : در زندگـي مشترك تا چه حد به مسافرت و مهماني دادن دقت خواهيد داشت؟( با طرح اين پرسش مي خواهيد به روحيه طرف در ميزان هزينه كردن براي زندگـي و خساست احتمالي وي پي ببريد.)

نكته: در انتهـا گفت وگوي جلسه اول ، موقعي احساس ، مطالبي را كه جنبه خصوصي و سري دارد(مثل بيماري حاد يا خاص، اختلال روحي – رواني، تزويج قبلي ، رابطه قبلي با جنس مخالف ، طلاق والديـن و…) و حدود مهريه را مطرح نماييد .

آيا درست هست در جلسه اول خواستگاري ، دين دختر پايين پرسش برود كه متدين هست يا خير ؟

خير پرسش بايد در اين حد باشد كه ميزان پايبندي طرف به اعتقادات ديني معيـن شود. اينكه چطور مسلمان شدي و آيا پژوهش كرده اي يا خير، پرسش درستي نمي بـاشد.

برخـي ها جلسه خواستگاري را با جلسه گزينش براي استخدام خطـا مي گيرند . اما در گزينش هاي استخدامي هم نمي گويند شما چطور دين تان را گزينش كرده ايد ؟ اينها افراط مي باشد. ما در خواستگاري پرسشها ي را مطرح مي كنيم كه مرتبط به زندگـي آينده مي باشد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 1

درباره ما
آمار سایت
 • کل مطالب : 17
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 8
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 36
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 505
 • بازدید ماه : 505
 • بازدید سال : 948
 • بازدید کلی : 948
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی