loading...

خانواده و ازدواج

مناسب ترين زمان براي ازدواج چ زماني است؟ آنچه در وهله ها مقدماتي تصميم به ازدواج مطرح مي گـردد حاوي : خودآگاهي، دست يابي به شناخت، آگاهي در ازدواج و رسيدن به ب

بازدید : 15
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

مناسب ترين زمان براي ازدواج چ زماني است؟

آنچه در وهله ها مقدماتي تصميم به ازدواج مطرح مي گـردد حاوي : خودآگاهي، دست يابي به شناخت، آگاهي در ازدواج و رسيدن به بلوغ شخصيتي، اجتماعي، اقتصادي و جنسي است. ابتدايي ترين شرط براي ازدواج، «رسيدن به خودآگاهي» است؛ يعني فردي كه تصميم به ازدواج دارد در درجه اول بايد نقاط قوت و ضعف خود را بطور تكميل بشناسد، هدف هاي و ارزش هاي زندگـي اش را معيـن نمايد و با شناسايي اين نكات ، به گزينش همسـر اقدام نمايد .

ازدواج به چه معني است؟

«آگاهي از ازدواج» پايه يك زندگـي موفق است. صرف نظـر از خودآگاهي، كسب آگاهي از ازدواج هـم از اهميت خاص اي برخوردار است. اين كه شما آگاه باشيد براي چه ازدواج مي نماييد ، هدفتان از ازدواج چيست و… تمام در آينده زندگـي شما اثـر بسزايي خواهد داشت. چرا كه احتـمال دارد پـس از ازدواج و مواجه شدن با نكات ي كه در زندگـي با ارزش تر و حياتي تر مي باشند انگيزه هاي اوليه و سطحي رنگ ببازند.

اگر هدفتان از ازدواج فرار از زندگـي مجردي و تنهايي است، چنان چه فقط زيبايي طرف مقابلتان شما را جذب نمـوده است، چنان چه براي تأمين نيازهاي مادي و جسماني خود تصميم به ازدواج گرفته ايد بايد به شما هشدار داد كه با باورهاي نادرستي تصميم به ازدواج گرفته ايد. احتمالا ازدواجي كه با عشق (بدون شناخت كافي) انجـام مي شـود زيبـا تر باشد، ولي داشتن زندگـي موفق را تضمين نخواهد كرد.

بلوغ و بلوغ

در مقوله بلوغ مي توان گفت رسيدن به بلوغ جسمي شرط اوليه براي ازدواج است، ولي به غير از آن بايد بلوغ شخصيتي، اجتماعي و اقتصادي را هـم در نظـر داشت. نكات ي همچون رسيدن به شخصيتي يكپارچه و نه ايده آل، خودباوري، مسئوليت پذيري، كسب توانايي حل مسئله و بحران و… از جمله پيش شرط هاي ضـروري براي ازدواج است.

ضمناً استقلال مالي براي مـردان نيز از ارزش بالايي برخوردار است. همـان طور كه اطلاع داريـد سن مناسب براي ازدواج با دقت به فرهنگ ها و جوامع متغير است، ولي رسيدن به اقسام بلوغ به سن اشخـاص بستگي ندارد. احتمالا فردي را ديده باشيد كه در ۲۰ سالگي در حل مـوارد بسيار پخته عمل مي كند ولي فردي ۴۰ ساله را هـم بشناسيد كه تاكنـون به استقلال مالي دست نيافته است.

طرف مقابلت را بيشتر بشناس

قدم با ارزش بعدي دست يابي به شناخت است. در واقع مي توان گفت حساس ترين وهله ، «شناخت طرف مقابل» است. ضـروري است پيش از آن كه عشقي به وجود آيد به شناختن طرف مقابلتان بپردازيد. اين كه شما بفهميد طرف مقابلتان چطور زندگـي مي كند ، چه هدف هاي ي را در زندگـي دنبال مي كند ، در برخورد با اقوام و رفيـق ها چطور رفتار مي كند و… تمام راه هاي شناخت حساب مي شود .

همان گونه كه اطلاع داريـد بعد از ايجاد شدن عشق ميـان دو نفر، هر يك از دو طرف با ديدن نقاط ضعف همديـگر كوشش مي كنند آن را انكار كنند و با خيال اين كه اين اختلاف ها و نقطه ضعف ها در زندگـي مشترك حل مي شود اقدام به ازدواج مي كنند.

به عبارت ديگر دلبستگي و علاقه دارا بودن صرف به يك فرد علـت محانـدكي بر شناخت وي نيست. اما نبايستي فراموش كنيم كه پايه يك ازدواج موفق، «شناخت» و پايه يك زندگـي موفق، «عشق، اعتماد، گذشت و صداقت» مي باشد. در واقع يك زوج وقتي در زندگـي مشترك خود موفق خواهند بود كه خواسته ها و انتظارات خود را به صراحت بيان كنند، استقلال و فرديت خود را در طول زندگـي مشترك حفظ كنند و به حريم خصوصي طرف مقابل احترام بگذارند، شيوه هاي حل اختلاف را بياموزند و به كار گيرند و براي حفظ رابطـه كوشش كنند.

آنچه در وهله ها مقدماتي تصميم به ازدواج مطرح مي گـردد حاوي : خودآگاهي، دست يابي به شناخت، آگاهي در ازدواج و رسيدن به بلوغ شخصيتي، اجتماعي، اقتصادي و جنسي است. ابتدايي ترين شرط براي ازدواج، «رسيدن به خودآگاهي» است؛ يعني فردي كه تصميم به ازدواج دارد در درجه اول بايد نقاط قوت و ضعف خود را بطور تكميل بشناسد، هدف هاي و ارزش هاي زندگـي اش را معيـن نمايد و با شناسايي اين نكات ، به گزينش همسـر اقدام نمايد .

ازدواج به چه معني است؟

«آگاهي از ازدواج» پايه يك زندگـي موفق است. صرف نظـر از خودآگاهي، كسب آگاهي از ازدواج هـم از اهميت خاص اي برخوردار است. اين كه شما آگاه باشيد براي چه ازدواج مي نماييد ، هدفتان از ازدواج چيست و… تمام در آينده زندگـي شما اثـر بسزايي خواهد داشت. چرا كه احتـمال دارد پـس از ازدواج و مواجه شدن با نكات ي كه در زندگـي با ارزش تر و حياتي تر مي باشند انگيزه هاي اوليه و سطحي رنگ ببازند.

اگر هدفتان از ازدواج فرار از زندگـي مجردي و تنهايي است، چنان چه فقط زيبايي طرف مقابلتان شما را جذب نمـوده است، چنان چه براي تأمين نيازهاي مادي و جسماني خود تصميم به ازدواج گرفته ايد بايد به شما هشدار داد كه با باورهاي نادرستي تصميم به ازدواج گرفته ايد. احتمالا ازدواجي كه با عشق (بدون شناخت كافي) انجـام مي شـود زيبـا تر باشد، ولي داشتن زندگـي موفق را تضمين نخواهد كرد.

بلوغ و بلوغ

در مقوله بلوغ مي توان گفت رسيدن به بلوغ جسمي شرط اوليه براي ازدواج است، ولي به غير از آن بايد بلوغ شخصيتي، اجتماعي و اقتصادي را هـم در نظـر داشت. نكات ي همچون رسيدن به شخصيتي يكپارچه و نه ايده آل، خودباوري، مسئوليت پذيري، كسب توانايي حل مسئله و بحران و… از جمله پيش شرط هاي ضـروري براي ازدواج است.

ضمناً استقلال مالي براي مـردان نيز از ارزش بالايي برخوردار است. همـان طور كه اطلاع داريـد سن مناسب براي ازدواج با دقت به فرهنگ ها و جوامع متغير است، ولي رسيدن به اقسام بلوغ به سن اشخـاص بستگي ندارد. احتمالا فردي را ديده باشيد كه در ۲۰ سالگي در حل مـوارد بسيار پخته عمل مي كند ولي فردي ۴۰ ساله را هـم بشناسيد كه تاكنـون به استقلال مالي دست نيافته است.

طرف مقابلت را بيشتر بشناس

قدم با ارزش بعدي دست يابي به شناخت است. در واقع مي توان گفت حساس ترين وهله ، «شناخت طرف مقابل» است. ضـروري است پيش از آن كه عشقي به وجود آيد به شناختن طرف مقابلتان بپردازيد. اين كه شما بفهميد طرف مقابلتان چطور زندگـي مي كند ، چه هدف هاي ي را در زندگـي دنبال مي كند ، در برخورد با اقوام و رفيـق ها چطور رفتار مي كند و… تمام راه هاي شناخت حساب مي شود .

همان گونه كه اطلاع داريـد بعد از ايجاد شدن عشق ميـان دو نفر، هر يك از دو طرف با ديدن نقاط ضعف همديـگر كوشش مي كنند آن را انكار كنند و با خيال اين كه اين اختلاف ها و نقطه ضعف ها در زندگـي مشترك حل مي شود اقدام به ازدواج مي كنند.

به عبارت ديگر دلبستگي و علاقه دارا بودن صرف به يك فرد علـت محانـدكي بر شناخت وي نيست. اما نبايستي فراموش كنيم كه پايه يك ازدواج موفق، «شناخت» و پايه يك زندگـي موفق، «عشق، اعتماد، گذشت و صداقت» مي باشد. در واقع يك زوج وقتي در زندگـي مشترك خود موفق خواهند بود كه خواسته ها و انتظارات خود را به صراحت بيان كنند، استقلال و فرديت خود را در طول زندگـي مشترك حفظ كنند و به حريم خصوصي طرف مقابل احترام بگذارند، شيوه هاي حل اختلاف را بياموزند و به كار گيرند و براي حفظ رابطـه كوشش كنند.

براي مشاهده متن كامل مقاله كليك كنيد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 1

درباره ما
آمار سایت
 • کل مطالب : 17
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 68
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 36
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 565
 • بازدید ماه : 565
 • بازدید سال : 1008
 • بازدید کلی : 1008
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی