loading...

خانواده و ازدواج

مباحثي در مورد خانواده و ازدواج

بازدید : 15
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

تزويج با اين شرايط آينده تان را تباه مي كند ، دقت كنيد

خطرهاي ناشي از ازدواج اينترنتي

در جهان جديد و پرسرعت درحال حاضر ، برخـي از اشخـاص از طريق اينترنت، سايت ها و شبكه هاي اجتماعي همسـر يابي، شريك زندگـي خود را جست و جو مي نمايند و تمايـل دارند در اندك وقتي به يار محبوب خود برسند. اين نوع آشنايي، خيلي راحـت مي باشد ولي آيا مي توان با اين شيوه به عشق واقعي و با دوام دست يافت و آيا ازدواج هايي كه بر پايه آشنايي اينترنتي و از طريق سايت ها و شبكه هاي اجتماعي همسـريابي انجام مي شود ، پايدار خواهد بود؟ براي رسيدن به جـواب معقول مي بايست معني عشق واقعي و عميق و ضمناً زندگـي پايدار ميـان خانم و آقـا را ارزيـابـي نمود و اينكه آيا در قرارهاي اينترنتي چنين مهر و محبتي پيدا خواهد شد؟

دليـل رونق ازدواج اينترنتي

يكـي از عـلت ها رايـج شدن ازدواج هاي اينترنتي اين مي باشد كه شيوه معرفي سنتي كه گذشته كساني ، خانواده هاي دختر و پسر را به همديـگر معرفي مي نمودنـد ، خيلي كم شده است. در شهرهاي كوچك تاكنـون اين شيوه رونق دارد ولي در شهرهاي بزرگ اين اتفاق كمتر مي افتد. بعضـي متخصصين هم دليـل بيشتر شدن علاقه به آشنايي اينترنتي را سرعت موجود در جهان درحال حاضر مي دانند. در واقع ، سرعت فضاي مجازي و سايبري خيلي زيـادتر از فضاي واقعي مي باشد و انسان درحال حاضر ، سريع با قرار گرفتن در مقابل سيل دائمي از اتفاقات در اجتماع سايبري معتاد مي گـردد و از اينكه براي كار و كار زندگـي زمان بگذارد، بيزار مي باشد. وي كه به دنبال تغييرات با سرعت زياد مي باشد، حتي دوستي و مهر و محبت و همسـر آينده خود را هم مي خواهد از طريق اينترنت و در كوتاه ترين وقـت ممكن پيدا نمايد ولي متاسفانه فراموش نمـوده براي دارا بودن عشق و علاقه عميق به شخصي كه قرار مي باشد شريك و همدم زندگـي اش شود، به زمان و وقتي ضـروري نياز دارد.

ارزيابي دو وعده سايت ها و شبكه هاي همسـريابي

هر فردي براي گزينش همسـر مناسب مي بايست روي خصوصيات شخصيتي و ارزش هاي شخـص مورد نظـر متمركز گـردد و مناسب ترين شخـص را گزينش نمايد . سايت هاي همسـر يابي به كاربران خود وعده دو اقدام با ارزش را مي دهند: اول اينكه به اشخـاص كمك مي نمايند تا موردهاي بيشـتر براي گزينش داشته باشند و دوم اين كه ازدواج آنها زياد و بادوام خواهد بود. دربـاره وعده اول، شكي نمي بـاشد كه درست گفته اند. اين سايت ها با تبليغات و ترفندهايي كه به كار گرفته مي شود، خواهند توانـست تعداد بي شماري از اشخـاص جوياي همسـر را به سمت خود جذب نمايند.

آيا شناختن اينترنتي امكان پذير است؟

شخصي را كه در اينترنت ديده مي شود ، مي توان به كوه يخي كه در اقيانوس قرار دارد و فقط قسمتـي از آن خارج است، تشبيه نمود. ما تنها همـان بخـش كم را مشاهده مي كنيم و بخـش هاي پايين آن از چشمان مخفي است؛ پس آشنايي اينترنتي براي گزينش همسـر كافي و جذاب نمي باشد. اشخـاص براي گزينش همسـر مي بايست با همديـگر آشنايي نزديك داشته باشند و در عين حال، خانواده هاي همديـگر را از نظـر مـوارد فرهنگي و روابط اقتصادي بشناسند و دو فرد ارزيـابـي نماينند كه آيا از لحاظ خانوادگي با همديـگر سنخيت دارند يا خير. در غير اين صورت ازدواجشان موفق نخواهد بود.

خطرات شناخت‌هاي اينترنتي

دخترها و پسرها بطور معمول در فضاي مجازي اطلاعات صحيحي در مـورد سن، وضعيت تحصيلي، شرايط خانوادگي و اقتصادي و اين قبيل مسائـل به همديـگر انتقال نمي دهند و بر حسب همين اطلاعات نادرست، ارتباطي كاملا مجازي و غيرواقعي برقرار مي سازد. زماني اين رابطـه ادامه پيدا مي نمايد، وابستگي عاطفي ميـان آنها ايجاد گـردد و بعد از به وجود آمدن وابستگي، اندك اندك به فكر آشنايي زيـادتر و در انتها ازدواج خواهند افتاد و در اين شرايط، خانواده هاي خود را در جريـان قرار مي دهند.

منبع


بازدید : 14
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

مناسب ترين زمان براي ازدواج چ زماني است؟

آنچه در وهله ها مقدماتي تصميم به ازدواج مطرح مي گـردد حاوي : خودآگاهي، دست يابي به شناخت، آگاهي در ازدواج و رسيدن به بلوغ شخصيتي، اجتماعي، اقتصادي و جنسي است. ابتدايي ترين شرط براي ازدواج، «رسيدن به خودآگاهي» است؛ يعني فردي كه تصميم به ازدواج دارد در درجه اول بايد نقاط قوت و ضعف خود را بطور تكميل بشناسد، هدف هاي و ارزش هاي زندگـي اش را معيـن نمايد و با شناسايي اين نكات ، به گزينش همسـر اقدام نمايد .

ازدواج به چه معني است؟

«آگاهي از ازدواج» پايه يك زندگـي موفق است. صرف نظـر از خودآگاهي، كسب آگاهي از ازدواج هـم از اهميت خاص اي برخوردار است. اين كه شما آگاه باشيد براي چه ازدواج مي نماييد ، هدفتان از ازدواج چيست و… تمام در آينده زندگـي شما اثـر بسزايي خواهد داشت. چرا كه احتـمال دارد پـس از ازدواج و مواجه شدن با نكات ي كه در زندگـي با ارزش تر و حياتي تر مي باشند انگيزه هاي اوليه و سطحي رنگ ببازند.

اگر هدفتان از ازدواج فرار از زندگـي مجردي و تنهايي است، چنان چه فقط زيبايي طرف مقابلتان شما را جذب نمـوده است، چنان چه براي تأمين نيازهاي مادي و جسماني خود تصميم به ازدواج گرفته ايد بايد به شما هشدار داد كه با باورهاي نادرستي تصميم به ازدواج گرفته ايد. احتمالا ازدواجي كه با عشق (بدون شناخت كافي) انجـام مي شـود زيبـا تر باشد، ولي داشتن زندگـي موفق را تضمين نخواهد كرد.

بلوغ و بلوغ

در مقوله بلوغ مي توان گفت رسيدن به بلوغ جسمي شرط اوليه براي ازدواج است، ولي به غير از آن بايد بلوغ شخصيتي، اجتماعي و اقتصادي را هـم در نظـر داشت. نكات ي همچون رسيدن به شخصيتي يكپارچه و نه ايده آل، خودباوري، مسئوليت پذيري، كسب توانايي حل مسئله و بحران و… از جمله پيش شرط هاي ضـروري براي ازدواج است.

ضمناً استقلال مالي براي مـردان نيز از ارزش بالايي برخوردار است. همـان طور كه اطلاع داريـد سن مناسب براي ازدواج با دقت به فرهنگ ها و جوامع متغير است، ولي رسيدن به اقسام بلوغ به سن اشخـاص بستگي ندارد. احتمالا فردي را ديده باشيد كه در ۲۰ سالگي در حل مـوارد بسيار پخته عمل مي كند ولي فردي ۴۰ ساله را هـم بشناسيد كه تاكنـون به استقلال مالي دست نيافته است.

طرف مقابلت را بيشتر بشناس

قدم با ارزش بعدي دست يابي به شناخت است. در واقع مي توان گفت حساس ترين وهله ، «شناخت طرف مقابل» است. ضـروري است پيش از آن كه عشقي به وجود آيد به شناختن طرف مقابلتان بپردازيد. اين كه شما بفهميد طرف مقابلتان چطور زندگـي مي كند ، چه هدف هاي ي را در زندگـي دنبال مي كند ، در برخورد با اقوام و رفيـق ها چطور رفتار مي كند و… تمام راه هاي شناخت حساب مي شود .

همان گونه كه اطلاع داريـد بعد از ايجاد شدن عشق ميـان دو نفر، هر يك از دو طرف با ديدن نقاط ضعف همديـگر كوشش مي كنند آن را انكار كنند و با خيال اين كه اين اختلاف ها و نقطه ضعف ها در زندگـي مشترك حل مي شود اقدام به ازدواج مي كنند.

به عبارت ديگر دلبستگي و علاقه دارا بودن صرف به يك فرد علـت محانـدكي بر شناخت وي نيست. اما نبايستي فراموش كنيم كه پايه يك ازدواج موفق، «شناخت» و پايه يك زندگـي موفق، «عشق، اعتماد، گذشت و صداقت» مي باشد. در واقع يك زوج وقتي در زندگـي مشترك خود موفق خواهند بود كه خواسته ها و انتظارات خود را به صراحت بيان كنند، استقلال و فرديت خود را در طول زندگـي مشترك حفظ كنند و به حريم خصوصي طرف مقابل احترام بگذارند، شيوه هاي حل اختلاف را بياموزند و به كار گيرند و براي حفظ رابطـه كوشش كنند.

آنچه در وهله ها مقدماتي تصميم به ازدواج مطرح مي گـردد حاوي : خودآگاهي، دست يابي به شناخت، آگاهي در ازدواج و رسيدن به بلوغ شخصيتي، اجتماعي، اقتصادي و جنسي است. ابتدايي ترين شرط براي ازدواج، «رسيدن به خودآگاهي» است؛ يعني فردي كه تصميم به ازدواج دارد در درجه اول بايد نقاط قوت و ضعف خود را بطور تكميل بشناسد، هدف هاي و ارزش هاي زندگـي اش را معيـن نمايد و با شناسايي اين نكات ، به گزينش همسـر اقدام نمايد .

ازدواج به چه معني است؟

«آگاهي از ازدواج» پايه يك زندگـي موفق است. صرف نظـر از خودآگاهي، كسب آگاهي از ازدواج هـم از اهميت خاص اي برخوردار است. اين كه شما آگاه باشيد براي چه ازدواج مي نماييد ، هدفتان از ازدواج چيست و… تمام در آينده زندگـي شما اثـر بسزايي خواهد داشت. چرا كه احتـمال دارد پـس از ازدواج و مواجه شدن با نكات ي كه در زندگـي با ارزش تر و حياتي تر مي باشند انگيزه هاي اوليه و سطحي رنگ ببازند.

اگر هدفتان از ازدواج فرار از زندگـي مجردي و تنهايي است، چنان چه فقط زيبايي طرف مقابلتان شما را جذب نمـوده است، چنان چه براي تأمين نيازهاي مادي و جسماني خود تصميم به ازدواج گرفته ايد بايد به شما هشدار داد كه با باورهاي نادرستي تصميم به ازدواج گرفته ايد. احتمالا ازدواجي كه با عشق (بدون شناخت كافي) انجـام مي شـود زيبـا تر باشد، ولي داشتن زندگـي موفق را تضمين نخواهد كرد.

بلوغ و بلوغ

در مقوله بلوغ مي توان گفت رسيدن به بلوغ جسمي شرط اوليه براي ازدواج است، ولي به غير از آن بايد بلوغ شخصيتي، اجتماعي و اقتصادي را هـم در نظـر داشت. نكات ي همچون رسيدن به شخصيتي يكپارچه و نه ايده آل، خودباوري، مسئوليت پذيري، كسب توانايي حل مسئله و بحران و… از جمله پيش شرط هاي ضـروري براي ازدواج است.

ضمناً استقلال مالي براي مـردان نيز از ارزش بالايي برخوردار است. همـان طور كه اطلاع داريـد سن مناسب براي ازدواج با دقت به فرهنگ ها و جوامع متغير است، ولي رسيدن به اقسام بلوغ به سن اشخـاص بستگي ندارد. احتمالا فردي را ديده باشيد كه در ۲۰ سالگي در حل مـوارد بسيار پخته عمل مي كند ولي فردي ۴۰ ساله را هـم بشناسيد كه تاكنـون به استقلال مالي دست نيافته است.

طرف مقابلت را بيشتر بشناس

قدم با ارزش بعدي دست يابي به شناخت است. در واقع مي توان گفت حساس ترين وهله ، «شناخت طرف مقابل» است. ضـروري است پيش از آن كه عشقي به وجود آيد به شناختن طرف مقابلتان بپردازيد. اين كه شما بفهميد طرف مقابلتان چطور زندگـي مي كند ، چه هدف هاي ي را در زندگـي دنبال مي كند ، در برخورد با اقوام و رفيـق ها چطور رفتار مي كند و… تمام راه هاي شناخت حساب مي شود .

همان گونه كه اطلاع داريـد بعد از ايجاد شدن عشق ميـان دو نفر، هر يك از دو طرف با ديدن نقاط ضعف همديـگر كوشش مي كنند آن را انكار كنند و با خيال اين كه اين اختلاف ها و نقطه ضعف ها در زندگـي مشترك حل مي شود اقدام به ازدواج مي كنند.

به عبارت ديگر دلبستگي و علاقه دارا بودن صرف به يك فرد علـت محانـدكي بر شناخت وي نيست. اما نبايستي فراموش كنيم كه پايه يك ازدواج موفق، «شناخت» و پايه يك زندگـي موفق، «عشق، اعتماد، گذشت و صداقت» مي باشد. در واقع يك زوج وقتي در زندگـي مشترك خود موفق خواهند بود كه خواسته ها و انتظارات خود را به صراحت بيان كنند، استقلال و فرديت خود را در طول زندگـي مشترك حفظ كنند و به حريم خصوصي طرف مقابل احترام بگذارند، شيوه هاي حل اختلاف را بياموزند و به كار گيرند و براي حفظ رابطـه كوشش كنند.

براي مشاهده متن كامل مقاله كليك كنيد.

بازدید : 13
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

چطور مي توان ازدواج شادي داشت؟

همين كه اشخـاص در درجه اول نسبت به خودشان و خواسته‌هايشان آگاهي داشته باشند و در درجه بعد بتوانند شناخت خوبي نسبت به طرف مقابل پيدا كنند و با كمك هم خواسته‌هايشان را برآورده كنند، زندگـي مشترك شادي را تجربه مي كنند. هر چقدر شما خود آگاهي بيشتر و دانش ضـروري از ازدواج و خواسته‌هايتان داشته باشيد، شانس گزينش همسـر مناسب و عملي شدن خواسته‌ها در زندگـي مشترك بيشتر مي شود و آرامش و سرحالي زيادتري را كنار همسـرتان تجربه خواهيد كرد.


چگونه خودمان را بيشتر بشناسيم؟

منظور از خودآگاهي اين است كه اشخـاص بتوانند شناخت درستي از خود داشته باشند يا با كمك اشخـاص پخته و باتجربه كه در مواقع حساس زندگـي خود تصميم‌هاي درستي مي‌گيرند، به اين شناخت برسند و تصميم درستي بگيرند.

به جز اين مي توانيد از اطرافيان خود درخواست كنيد كه رفتارتان را نقد نمايند تا متوجه شويد كه ديگران چه برداشتي از طرز برخورد و رفتارهايتان دارند و به اين نحو، خود را مناسـب تر بشناسيد. چنين اقداماتي نشان خواهد داد كه حركتي رو به جلو را شـروع كرده و نيت رشـد داريد. اما مي بايست حواسمان باشد كه تمام انسان ‌ها صلاحيت نقد رفتار ديگران را ندارند و برخـي وقتها احتـمال دارد اطرافيان قضاوت درستي از رفتار ديگران نداشته باشند؛ پس تن سپردن صرف به حرف‌هاي ديگران هم توصيه نمي گردد.

بسيار از ما در وقـت گزينش همسـر احتـمال دارد تحت اثر احساسات، بيشـتر از معيارهاي با ارزش را ناديده بگيريم يا فكر كنيم كه بعد از ازدواج مي‌توانيم همسـرمان را تغيير دهيم. نبايستي فراموش كرد كه تغيير اشخاص ، آن هم در سطوح گسترده ، غيراحتـمال دارد ، الا اينكه خود شخـص بخواهد كه تغيير نمايد ، ولي در بيشـتر مواقع اشخـاص احساس نمي‌كنند كه احتيـاج به تغيير دارند و اين امر موجـب شروع بيشـتر از مـوارد و از ميـان رفتن شادي و سرحالي زندگـي مشترك مي گردد. اينجاست كه معيارهاي انتخاب، تناسب و كفويت مطرح مي گردد.

مثل هم، ولي نه كپي همديگر

در ازدواج قرار نيست زوج ها دقيقا كپي برابر اصل همديـگر باشند. قرار هم نيست كه آنچنان فرق داشته باشند كه در نقطه مقابل هم قرار بگيرند. برتريـن حالت در گزينش همسـر همساني مي باشد.

همساني يعني دارا بودن وضعيت مشترك بين دو شخـص كه آنان را به سوي همديـگر جذب مي نمايد و پيوند وصلت آنان را استوارتر مي كند. و خوب است آگاه باشيم نا همساني بين دو شخـص سرچشمه كشمكشهاي خانوادگي است و سنت مهمترين عاملي مي باشد كه انسان را به سوي گزينش همگونان خويش مي راند و شالوده مستحكم ازدواج هاي كم و بيش همسان را قوام خواهد بخشيد. ولي براي درك بيشتر بايد اقسام همساني كه در عصر ازدواج همگون، دخيل مي باشند برشمرد.

۱) همساني بر مبناي خصوصيات جغرافيايي

توانايي گزينش به معناي توانايي برخورد مي باشد و نزديكـي محل سكونت خود به منزله گونه اي مقدمه و زمينه اي براي وصلت است و تا برخورد صورت نگيرد انتخابي هـم در كار نمي باشد. همجواري به عنوان يكـي از اصول گزينش اين توانايي را به شما خواهـد داد كه با شخـص دلخواه خود كه همسايه مي باشيد وصلت كنيد چرا كه اشخـاصي كه در يك محل زندگـي مي كنند در بسياري از صفت ها و عادات همگون مي باشند ، مثل نظر مذهبي، فرهنگي و حتي اقتصادي.

۲) برابر بودن سني

همساني سني را مي بايست به عنوان يك ضريب با ارزش همسان همسـر ي دانست، نزديكـي محل سكونت و شباهت بعضـي خصوصيات فيزيكـي مثل رنگ پوست و اندازه قد آنچنان ضـروري نمي باشند كه دو شخـص را به ازدواج زناشويي وادار كند ، ولي نزديكـي سن يكـي از بنياني ترين آنهاست، چون انتظارات شيوه نگرش افـراد در سني گوناگون فرق مي كند ، از اين رو فرق گسترده سني با خود تفاوت هاي گسترده فرهنگي و دنيا بيني را به همراه مي آورد.

منبع

بازدید : 12
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

چگونه ازدواجي عاشقانه و عاقلانه داشته باشيم؟


دقت به شرايط سني شخـص مورد نظـر

در بهداشت رواني گفته مي‌شود كه سن شناسنامه‌اي ملاك نم باشد. ملاك سن عقلاني است. يعني رسيدن به بلوغ رواني. ولي براي خانـم ها خوب است با دقت به اينكه زايمان مي‌كنند و چاق و لاغر مي‌شوند و اين وضعيت در چهره‌شان اثر بخش واقع مي‌شود و از نظـر ظاهر زودتر از آقايـان شكسته مي‌شوند، كم‌سن‌تر از همسـر انشان باشند.

دقت به اعتقادات مذهبي و اصول ديني شخـص مورد نظـر

زماني كه از پيشوايان ديني پرسش مي‌شد كه با چه گروهي بايد ازدواج كرد؟! در جـواب مي گفتند: «بر تو باد ازدواج با اشخـاص متدين. يعني كوشش كن با همسـر ي ازدواج كني كه دين‌دار باشد، چون دين‌داري عامل پر قدرت و استواري است كه در بيشـتر مسائـل انسان ‌ها را از لغزش و ارتكاب اعمال خلاف باز مي‌دارد.

دقت به ميزان تحصيلات شخـص مورد نظـر

متأسفانه به تازگي ديده شده است كه دختراني با دارا بودن درجه ليسانس و يا بيشتر ، همسـراني با تحصيلات كم گزينش كرده و مي‌كنند! آقايـان اين گونه زنان، هميشه در اضطراب به سر مي‌برند كه احتمالا همسـر انشان در طول مدت تحصيل و يا در محل كار به آقايـان ديگري گرايش پيدا مي كنند! برخـي اوقات اين آقايـان از طريق رفتارهاي خشونت‌آميز تمايل دارند كه برتري خود را نسبت به همسـر انشان نشان دهند تا از اين طريق برايشان بگويند كه آقـا مي باشند و از ايشان بالاتـر مي‌باشند. اما برخـي وقتها هم اين گونه آقايـان از روي اجبار و براي رضايت خاطر همسـرانشان به ادامه تحصيل مي‌پردازند. لازم به يادآوري مي باشدكه نوع تحصيلات چندان با ارزش نيست. آن چه در ازواج با ارزش مي باشد، سطح تحصيلات است. در عين حال همچنين اگـر تحصيلات خانـم و شوهر در يك حوزه باشد، تفاهم زناشويي بيشتر مي شود.

توجه به جذابيت ، وضعيت ظاهري و همساني با شخـص مورد نظـر

يكـي ديگر از ملاك‌هاي با ارزش در ازدواج، تناسب و همساني دو زوج از نظـر جذابيت و قد و اعضا است. اما جذابيت امري نسبي مي باشد و بيشتر به افكار، خاطرات، تجربيات و آنچه كه در ذهن اشخـاص مي باشد بستگي دارد تا آنچه كه در واقعيت است. بيشـتر از زوج‌هايي كه تنها بر حسب عنصر زيبايي و بدون دقت به آنكه چه در پشت سر اين زيبايي به لحاظ فكري و رواني مي‌گذرد ازدواج نموده اند، چندان موفقيتي در زندگـي نصيبشان نشده است! از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) شئوال شد كه برتريـن خانـم ها چه كساني هستند؟! ايشان در پاسـخ گفتند: برتريـن خانم ها، افرادي هستند كه از نظـر صـورت جذاب و از نظـر اخلاق بيشتر و از نظـر مهريه، مناسب باشند، زمانـي كه خير را دنبال مي‌نماييد نزد زيبارويان برويد، چرا كه قـشنگ تر است رفتارش نيكوتر مي باشد!

دقت به وضعيت ميزان درآمد و شغلي شخـص مورد نظـر

يكـي ديگر از عواملي كه در گزينش همسـر مي بايست مورد توجه قرار گيرد، نوع شغل است. برخـي از آقايـان مايل مي باشند كه همسـرشان خانه‌دار باشد. تعدادي مايل هستند خانـم آنان در بيرون از منـزل شاغل باشد و بعضـي تنها مايل به كار همسـرشان در آموزش و پرورش و كار معلمي مي باشند . پس ، نوع شغل در گزينش همسـر از ارزش ويژه‌اي برخوردار است. دربـاره شغل شوهر، آنچه با ارزش است تأمين نظـر دختر است.

دقت به سطح اقتصادي خانواده شخـص مورد نظـر

سطح اقتصادي مي‌تواند عامل اختلاف در روابط زناشويي باشد. ابعاد گوناگوني كه در اين باره مطرح است عبارتند از: مسكن، هزينه‌هاي رفاهي و معيشتي و وسايل زندگـي . هر يك از اين امكانات نقش با ارزشي در زندگـي دارد كه نداشتن وجود يا كمبود آنان مي‌تواند عامل اختلاف و ناخشنودي شود. نكته‌اي كه در اينجا حائز ارزش مي باشد آن است كه اختلاف سطح اقتصادي در دو خانواده كه نيت ازدواج دارند بايد مورد دقت قرار گيرد.

اطلاعات بيشتر

بازدید : 14
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

چهره پشت نقاب نامزدتان را ببينيد

در اينجا چند نشانه و هشدار را برايتان خواهيم گفت ولي ارزيـابـي دقيق را به روانشناس و خود شما واگذار مي كنيم. ضـروري مي باشد همين اول كار بگوييم چنان چه اين نشانه ها را در ناحقوق خود مشاهده مي كنيد، پيش از آنكه به وي برچسب بيماري بزنيد، با يك روانشناس حرف بزنيد. اين مطلب تنها نيت هشدار دادن دارد تا با چشم هاي باز وارد زندگـي مشترك گرديد.

از كنارم جم نخور

اگر نامزدتان به شما گفتهه است آن چنان دوستتان دارد كه تمايلي ندارد لحظه اي بدون شما باشد، چنان چه كنترلتان مي نمايد و منـظم مي بايست به وي پاسـخ پس بدهيد، چنان چه نمي گذارد بدون حضور وي آب بخوريد و زماني كه اعتراض مي نماييد ، مي شنويد: خب عزيزم، از بس دوستت دارم، مي بايست آگاه باشيد كه با يك هشدار جدي مواجه هستيد.

من به آزاديت احترام ميزارم

اين ها از آن طرف بام مي افتند. يعني هيچ كاري به كار شما ندارند و معتقد هستند كه شما هم نبايستي كاري به كار آنان داشته باشيد. چنان چه علـتش را سئوال كنيد، احترام به آزادي و فضاي فردي و حريم خصوصي يكديـگر را مطرح مي نمايند ولي معـمولاً اين ها بهانه مي باشد. نامزد/ همسـري كه اين خصوصيات را دارد در حال اجتناب نمودن از شما مي باشد و تمايلي ندارد در مسايلتان درگير شود. وي شانس دارد شخصيت اجتنابي داشته باشد يا به شدت مسئوليت ناپذير باشد.

تنها تو ، تنها من

اگر نامزدتان به حقوق تمام انسان هاي جهـان به جز خودش و خودتان بي دقت است، چنان چه همه را قرباني مي كند كه به خودتان دو فرد آسيبي نرسد، چنان چه با كلاه گذاشتن سر ديگران، دور زدن قانون و خراب كاري و ناديده گرفتن احساسات ديگران تلاش مي كند گليمش را از آب بيرون بكشد و اعتقادش اين مي باشد كه به خاطر موفقيت زندگـيتان اين كارها را مي كند ، شما به شانس زياد با يك شخصيت ضد اجتماعي طرف هستيد. شخصيتي كه خيلي تهديد كننده مي باشد و شانس دارد به زودي اين بلاها را سر شما هم بياورد. حتي چنان چه بسيار عاشق پيشه به نظـر برسد.

مي خوام تو لاك خودم باشم

اگر نامزد شما بي وقـفه پـس از بدست آوردن شما سرد شده، به هر بهانه اي از شما دوري مي نمايد، دوست دارد معـمولاً در خلوتش باشد، با فردي از اقوام و رفيـق ها ارتباط ندارد، از فردي اثر نمي پذيرد و در خلوت خودش غوطه مي خورد، ممكن است با يك شخصيت اسكيزوييد طرف باشيد. اما تمام اين مسائـل ضمنا اگـر موقتي باشند، شانس دارد از يك مساله شخصي يا خانوادگي نشات بگيرد اما چنان چه كه هيچ مساله مشخصي وجود نداشته باشد و علايم زياد مدت و هميشگي باشند، پاي اختلال شخصيت به ميـان خواهد آمد. اشخـاص مبتلا به شخصيت اسكيزوييد به ندرت از لاك خود بيرون مي آيند. زمان عاشقي شانس دارد خيلي پرشور به نظـر برسند ولي به محض رسيدن به خواسته شان، مجـدد در لاكشان فرو م.

نازم را بكش

اوايل آشنايي و نامزدي احتمالا فكر نماييد قهرهاي پي در پي نامزدتان، حساسيت هاي او، خودپسندي و علاقه اش به جلب دقت شما و اطرافيان يك طور ادا و اطوار ويـژه سن و موقعيتش باشد. به ويژه در مـورد عروس خانـم اين شائبه زياد پيش مي آيد كه عروس مي باشد و ناز دارد. ولي اين اشخـاص شانس دارد مبتلا به اختلال شخصيت خود شيفته باشند. چنين اشخاصـي داراي يك حس خود باوري بيشتر از ميـزان مي باشند ، شيفته قدرت و جلب توجهند، نسبت به ديگران بي علاقه مي باشند و احساس مي نمايند يك شخـص بسيار خاص هستند و به اين علـت هميشه بايد در مركز دقت قرار بگيرند.

منبع

بازدید : 12
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

نكاتي درمورد مادر زن و داماد

چند وقت پيش يكـي از تيترهاي صفحه حوادث روزنامه توجهم را به خود جلب نمود ؛ دامادي با نارنجك مادر زنش را منفجر كرده بود! اميدوارم تمام مادر زن‌ها مرا ببخشند از اينكه از فعل «منفجر كردن» بهره گيري مي‌كنم، ولي پـايان انفجار طبيعي‌ترين خصلت نارنجك مي باشد.

مادر زن و داماد

زماني كه اين خبر روزنامه را مطالعه مي كنيم ناخودآگاه به ذهنمان خطور خواهد كرد كه رابطـه داماد با مادرزن تا چه ميـزان بايد خصمانه باشد كه داماد نوشته زندگـي را با صحنه نبرد اشتباهي بگيرد. اگرچه تمام دامادها و مادرزن‌ها با نارنجك سراغ يكديـگر نمي‌روند، ولي بعضي‌هايشان نارنجك را رقيق مي‌كنند يا به تكه‌هاي برابر مبدل مي نمايند كه براي يك عمر قابل بهره گيري باشد.

براي تنظيم رابطه‌اي مثبت بين مادر زن‌ها و دامادها بدون آن كه ضامن نارنجك چكانده شود، چه مي بايست كرد؟

راهنمايي‌هاي خواسته نشده‌ بحران ايجاد مي‌كند عوامل متعددي مي‌تواند به ايجاد درگيري در خانواده منجر شود. متداول‌‌ترين عاملي كه معـمولاً مورد دقت قرار مي‌گيرد درگيري داماد با مادرزن يا عروس با مادرشوهر مي باشد.

مساله مشترك، قدرت كشمكش نسل‌ها مي باشد. هر فردي سليقه‌ها و احساسات ويـژه خود را دارد، پس اختلاف داماد با مادرزن تعجب ندارد. اين اختلاف ذائقه در موضوعاتي مثل كجا زندگـي كردن، چگونگي مشـخص كردن خط‌مشي زندگـي و غيره خود را نشان مي‌دهد. در اين ميـان بعضـي ترجيح مي‌دهند شيوه تركيبي زندگـي را گزينش نمايند و بعضـي به سبك جداگانه روي مي‌آورند. به هر حال نمي‌توان انكار نمـود يكـي از عوامل شايع و ويرانگر ازدواج، كشمكش بر سر قدرت مي باشد. زيادترين كشمكش‌ها هم بين داماد و مادرزن يا عروس و مادرشوهر اتفاق مي‌افتد. در كشمكش‌هاي زياد به ندرت مي‌توان برنده را پيدا نمود. وجود كشمكش زياد به اين معناست كه مردم اصلا فراموش نموده اند براي چه چيزي مبارزه مي كنند.

«راهنمايي‌هاي تقاضـاي ‌نشده» به عنوان يكـي از اهرم‌هاي ايجاد بحران در روابط داماد و مادرزن مي باشد. گاه مساله داماد با مادرزن به ايـام اول آشنايي و خواستگاري برمي‌گردد. برخـي وقت‌ها مادرزن به علـت ايجاد محدوديت، مشـخص خط‌مشي وغيره رنجش را در دل داماد ايجاد مي‌كند كه مدت‌ها آن رنجش بر روابط آنان سايه مي‌افكند و طبيعتا در ادامه به تعارضات شديد زوج دامن مي‌زند. اما بيشـتر از خانواده‌ها هم مي باشند كه با برخورداري از فرهنگي غني ميـان فرزندان خود و اشخاصـي كه به عنوان داماد يا عروس وارد خانواده‌شان مي‌شوند تبعيضي قائل مي‌شوند و تجربيات خود را بدون غرض‌ورزي در اختيار آنان قرار مي‌دهند، با اين تمام تازه‌ واردها آن را به عنوان دخالتي در زندگـي ‌شان تلقي مي‌كنند و به خاطر اين پيش داوري اين رابطـه مثبت را به پرتگاه مي‌برند. نقطه رو بـه روي هـم وجود دارد؛ مادرزن‌ها و مادرشوهرهايي كه به علـت مديريـت زندگـي فرزندانشان به نيت و عمد، كوشش بر دخالت مستقيم مي‌نمايند و با امر و نهي كوشش مي‌كنند به زندگـي فرزندانشان آن‌طور كه خود مي‌پسندند سمت و سوي بدهند، غافل از آن‌كه كاركرد آنان آغازي بر مـوارد حاد ميـان زوج‌ها مي باشد.

تلقينات منفي، شكاف در رابطه

بيشـتر از دخترها و پسرها سال‌ها پيش از ازدواج در بمباران اطلاعات بد از كاراكتر مادرشوهر و مادرزن قرار مي‌گيرند. در اجتماع ما عموما تصويري بد از مادرزن عرضه مي‌شود، از اين زاويه احتمالا بتوان قسمتـي از اختلافات داماد و مادرزن را ناشي از اين تلقينات دانست. بيشـتر از زوج‌هايي كه با اين ذهنيت غلط زندگـي خويش را شـروع مي‌كنند بدون آنكه واقعا دخالتي از جانب بزرگ‌ترها به زندگـي آنان وارد آيد از همـان ابتدا كوشش بر جداسازي مي‌كنند و محدوديت‌هايي براي آمد و شد قائل مي‌شوند كه اين مساله هـم مي‌تواند به آغاز چالش‌هاي خانوادگي بعدي منجر گردد. در الگوي عمومي، زوج‌ها خانواده‌هاي تركيبي دارند، پس ما مجبوريم دو گروه گسترده و سببي را يكپارچه سازيم. برخورد واقع‌ گرايانه در مـوارد و نگرش مثبت اعضا مي‌تواند به استحكام ازدواج ها كمك نمايد .

منبع

بازدید : 18
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

اين اشتباهات نابودكننده زندگي مشتركند

عشق مثل يك بچه نوپاست و درست مثل هر كودكي احتيـاج به مراقبت و دقت دارد. چنان چه مراقب آن نباشيد به آسانـي نابود مي گردد و زندگـي شما را به خطر خواهد انداخت. ما آموخته ايم كه دربـاره رفتار با همسـرمان آموزش ببينيم پس خطـا كردن اجتناب‌ ناپذير مي باشد. اشتباهاتي كه اشخـاص دربـاره زندگـي مشترك انجام مي‌دهند، اغلب ميـان تمام زوج‌ها مشترك مي باشد. اينها رايج‌ترين اشتباهاتي مي باشند كه اشخـاص در رابطـه با همسـرشان مرتكب خواهند شد و با ارتكاب آنان پايه‌هاي زندگـي مشترك را سست مي‌كنند. اين اشتباه‌ها را بشناسيد و از آنان اجتناب نماييد.


۱٫ خودتان را فدا مي‌نماييد

خانـم ها اغلب به آسانـي از چيزهايي كه در زندگـي مي‌خواهند مي‌گذرند. آنان آمادگي اين را دارند كه نقش يك انسان وابسته به شوهر را بازي كنند و زندگـي شان را وقف سرويس دادن و حمايت از همسـرشان نمايند. در حالي كه خانـم مي بايست يك شريك تكميل و برابر در ازدواج باشد. خانم ها عادت كرده‌اند از همسـرشان تبعيت كنند و به جاي خواست خودشان به خواست همسـرشان تن دهند. اين مقوله به مرور آنان را از زندگـي ناراضي مي كند. درون اين خانم ها پـس از مدتي پر از غضب ناگفته از همسـر مي‌شود. آنان فكر مي‌كنند همسـرشان زندگـي آنان را مديريـت مي نمايد در صورتي كه آنان خودشان آن شرايط را ايجاد نموده اند.از گوشه‌اي كه براي خود درست كرده‌ايد بيرون بياييد.

شما مي بايست حقوق برابر براي خود و همسـرتان در زندگـي در نظـر بگيريد. در حوزه ‌هاي گوناگون مثل كارهاي خانه، وظيفه پدر و مادري و حتي برنامه‌ريزي براي تفريحات درست به حد همسـرتان صاحب‌ نظـر باشيد و در اين تصميمات با هم شريك شويد. در زندگـي براي رشـد خودتان انرژي بـزاريد و برنامه‌هاي فردي تهيه ببينيد. اين كار موجـب مي‌شود كمتر از همسـرتان ناراضي باشيد و با وي درگير شويد. مطمئن باشيد وي هم از رشـد شما شادمان خواهد بود.

۲٫ انتظاراتتان را واضح بيان نمي كنيد

زن و شوهر مي بايست از همـان ابتداي ازدواج انتظارات خود در مـورد مـوارد گوناگون زندگـي را بطور واضح بيان نمايند. جمله رايـج «عزيزم هر چه تو بگويي» در آغاز ازدواج براي زوج‌ها سم مي باشد. شما مي بايست تمام انتظاراتي كه از همسـرتان داريد را واضح و روشن بيان كنيد و در مـورد آنان با همسـرتان حرف بزنيد. تقسيم كارهاي خانه، خرج و برج و تربيت فرزندان و سايـر كارهاي مشترك مي بايست ميـان دو فرد واضح باشد تا جلوي اختلافات بعدي گرفته شود. شما ضـروري است با هم صحبت كنيد. چنان چه توقعي از همسـرتان داريد آن را در وهله ها اول بطور واضح و بدون عصبانيت بيان نماييد حتي چنان چه تصور مي كنيد انتظارتان غير منطقي مي باشد در مـورد آن با همسـر تان صحبت كنيد و اجازه دهيد وي شما را قانع نمايد .

۳٫ همسـر تان را خوب نمي‌شناسيد

به همسـر تان فكر نمـوده و رفتارهايش را آناليز نماييد و در مـورد آنان به سرانجام برسيد. چنان چه باهوش باشيد پـس از مدتي مي‌توانيد بفهميد هركدام از رفتارهاي وي چه معنايي دارد. چنان چه انتقادهايش را در استـايل شوخي بيان مي نمايد، چنان چه وقتي بي‌حوصله است حرف نمي‌زند، چنان چه دوست دارد وقت‌هايي فقط باشد شما مي بايست در جريـان آن باشيد. خانم ها و آقايان مثل هم فكر و عمل نمي‌كنند. شما مي بايست از روي نگاه كردن همسـرتان بفهميد چه مشكلي دارد. چنان چه رفتار وي را نمي‌پسنديد خواهيد توانست در يك شرايط معتدلانه در مـورد آنان گفتگو نماييد . برخـي از رفتارهاي آقايان شانس دارد براي خانم ها آزاردهنده باشد ولي اين از دارا بودن سبك‌هاي گوناگون رابطـه ميـان زن و شوهر مي‌آيد. چنان چه لازم مي باشد در مـورد آقايان و خانم ها و روابط‌شان مطالعه كنيد. كتاب‌هاي زيادتري در بازار وجود دارد كه خواهيد توانست به آنان رجوع نماييد . چنان چه باز هم به مساله برخورديد، خواهيد توانست از مشاوران ازدواج كمك بگيريد. اين مـوارد اصلا كم‌ارزش نمي باشد. خوب است آنها را حل نشده رها ننماييد .

براي مشاهده اطلاعات بيشتر درمورد دفتر عقد و ازدواج در بلوار فردوس شرق مي توانيد به سايت دفتر ازدواج مراجعه نماييد.

تعداد صفحات : 1

درباره ما
آمار سایت
 • کل مطالب : 17
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 55
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 36
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 552
 • بازدید ماه : 552
 • بازدید سال : 995
 • بازدید کلی : 995
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی